Ιστοσελίδα ΣΠΖ Κέρκυρας

 

Η ιστοσελίδα ΣΠΖ Κέρκυρας μεταφέρθηκε εδώ:

 

http://corfuskaki.jimdo.com

Corfu Chess Club

 

Corfu Chess Club website has been transferred here:

 

http://corfuskaki.jimdo.com